Tilbage til bogen

Undervisningsmateriale til "Alamo":
 

 

Åben undervisningsmaterialet som Word-dokument

 

TIL LÆREREN

Alamo er en tankevækkende, medrivende og ikke mindst gribende bog om en dreng, der mere eller mindre tilfældigt havner i fortet Alamo, og dermed bliver en del af USA og Mexicos krig om Texas – en krig hvor slaget ved Alamo står tilbage som det mest berømte.

Alamo er en rig bog, der som alle gode fortællinger kan læses af både store og små; den har en bred målgruppe. Derfor er dette undervisningsmateriale lagt meget bredt an. Man kan plukke i opgaverne, måske ændre lidt i forhold til klassetrin og indrette sin undervisning til kortere eller længere forløb.

Materialet er bygget således op, at første del henvender sig til læreren. Derefter følger spørgsmål til hvert kapitel; disse med fokus på hovedpersonen. Dernæst analysespørgsmål til teksten. Endelig ekstraopgaver og meddigtningsøvelser m.m. Endvidere er der i materialet til læreren forslag til aktiviteter.

Handling
Handlingen foregår i Amerika. Vi følger den fjortenårige fattige, forældreløse Jacob, som er på flugt efter at have slået sin søsters mand ned. Han møder tilfældigt fire mænd; den verdslige Daniel, danskeren Charles, bonden Gordon og den drikfældige William, som er på vej til fortet Alamo for at kæmpe mod den mexicanske hær for Texas' selvstændighed. Jacob slår følge med mændene, efter at han har løjet sig fem år ældre og opgivet falsk navn.

Vi følger det ulige slags gang: Dagene i fortet, Jacobs udvikling som skytte, og ikke mindst hans mange tilbageblik, der giver os et billede af drengen Jacob, hans fattige baggrund med markarbejde, gode forældre og fine stunder med Emma. Og til sidst slagets dramatiske endeligt med mexicanernes storm på Alamo.

Alamo
Der er foregået et slag ved Alamo om Texas’ selvstændighed, men da der ikke foreligger mange førstehåndskilder, skal nedenstående rids over slagets gang tages med forbehold. For at få mere historisk kød på fortællingen henvises til følgende bog og hjemmeside: John Christensen ”Husk Alamo!”, Emil 1999, og den officielle hjemmeside om Alamo: www.thealamo.org.

I perioden 1821-1836 var Texas mexicansk. Adskillige års strid mellem den mexicanske regering og amerikanske bosættere nord for Rio Grande førte til krav om selvstændighed fra bosætternes side. Den 23. februar 1836 ankom den mexicanske general Antonio de Santa Anna med cirka 2500 mænd (i løbet af belejringen stødte op mod yderligere 2500 soldater til) til San Antonio for at forsøge at bremse ”løsrivelsesbevægelsen” bl.a. ved at indtage Alamo, en missionsstation ombygget til fort, hvor en gruppe frivillige texanere, opgjort til 157 mænd (suppleret af 32 senere ankomne), var klar til kamp. Den 2. marts underskrev den amerikanske general Sam Houston Texas' uafhængighedserklæring og kaldte Texas for The lone star republic. Men Santa Anna havde ikke i sinde at opgive belejringen og trække sig tilbage. I næsten to uger holdt mændene i Alamo mexicanerne stangen og påførte dem tab på flere hundrede soldater. Tidligt om morgenen den 6. marts stormede den mexicanske hær Alamo. På nær kvinder, børn og slaver blev alle dræbt. Op mod 1600 mexicanere døde under belejringen og det afsluttende angreb. Santa Anna drog derefter østpå på jagt efter Sam Houston og hans tropper. Men den lange rejse og de mange kampe havde udmattet de mexicanske tropper, hvilket Sam Houston forstod at udnytte: Den 21. april 1836 angreb Sam Houstons tropper den mexicanske hær under siestaen. Sam Houston opildnede sine mænd ved at nævne de døde texanere fra Alamo, og under feltråbet 'Remember the Alamo' angreb texanerne Santa Annas lejr, som blev besejret på mindre end en halv time. Santa Anna blev taget til fange og underskrev efterfølgende traktaten, der erklærede Texas for en selvstændig stat.

Tiden
Hvis man skal forstå handlingen i Alamo, er det nyttigt at have kendskab til, på hvilken tid og under hvilke forhold bogen udspiller sig. En god reference er Laura Ingalls Wilders Det lille hus på prærien-bøgerne, som de fleste børn og unge kender. Eventuelt vise et af de mere barske afsnit fra tv-serien.

Herunder er udvalgt et par kapitler fra Det lille Hus i den store Skov og Det lille hus på prærien af Wilder, som kan hjælpe eleverne til bedre at forstå Alamo.

Hvad er det for en tid, og under hvilke forhold udspiller historien sig: Det kan anbefales, at læse kapitel 1: "PÅ VEJ MOD VEST" og kapitel 4: "EN DAG PÅ PRÆRIEN" fra Det lille hus på prærien højt.

Kapitlet: DAG 2:  Jacob skal til at lære at skyde. Hvorfor er det så svært? Det kan anbefales at læse kapitel 3: "DEN LANGE RIFFEL" højt fra Det lille hus i den store Skov. (NB: I 1836 skulle der op mod 18 lademanøvrer til for at affyre et skud.)

Kapitlet: DAG 3: Nybyggere/mexicanerproblematikken. De problemer, Jacobs familie har med mexicanerne, kan sammenlignes med Lauras families problemer med indianerne. Det kan anbefales at læse: Kapitel 11: "INDIANERE I HUSET. Kapitel 18: "DEN HØJE INDIANER". Eventuelt kapitel 25: "SOLDATER" fra Det lille hus på prærien.

Kapitlet: DAG 6: Hvor Jacob modvilligt fjerner sten fra søsterens mark. Hvorfor er han så modstræbende? Der kan det anbefales at læse kapitel 5: "SØNDAGE" fra Det lille hus i den store Skov højt.

Sprog
Som bog er Alamo unik ikke bare i forhold til indholdet med også formidlingen. Jesper Wung-Sung har ikke umiddelbart taget hensyn til målgruppens forventlige lixtal og Sprognævnets retningslinjer for tegnsætning. Men sproget flyder og læseren bliver revet med. Tekstens greb er at være ét med Jacob. Det er ham, der er fortælleren - en dreng med meget begrænset skolegang. Derfor er sproget mundtligt og tegnsætningen mangelfuld. Eksempelvis ved Jacob, at nogle ord skrives med stort, men bortset fra navne ikke helt hvilke. Derfor skriver han alle de for ham vigtige ord – som Mor, Jord og Åen – med stort.

Film
Slaget ved Alamo er filmatiseret flere gange. De to vigtigste hedder begge The Alamo og er instrueret af henholdsvis John Wayne i1960 og John Lee Hancock i 2004; sidstnævnte holdende sig tættest til de faktiske begivenheder. Hvis man vil vælge at vise en af filmene anbefales de kun i deres fulde længde for de store klasser. Man kan dog vælge at vise mindre dramatiske klip fra filmene for at få tidsbilledet på plads for de mindre klasser.

Forforståelse
Eleverne skal være ’klædt på’ for at kunne forstå handlingen i Alamo. Har man tidligere arbejdet med USA og den periode historien foregår i, behøver forarbejdet at være knapt så omfattende.

Laura Ingalls Wilders bøger er en god indgang (se tiden). Det er letforståelig og beskrivende litteratur, som selv de yngre klasser kan gå i gang med. Før læsning af Alamo kan læreren læse de omtalte kapitler op for klassen. Klassen kan få udleveret de relevante kapitler og læse dem. Klassen kan også inddeles i grupper, hvor de får et eller to kapitler, som de fremlægger for klassen. Vigtig er selvfølgelig den opsamlende samtale.

Slaget ved Alamo (se Alamo) er en faktisk historisk begivenhed. Om eleverne skal informeres om dette før læsning af bogen, må være en skønssag. (Drengene vil sikkert opfatte informationen som en appetitvækker!) Men generelt vil de historiske fakta nok være mest hensigtsmæssige at gemme til efter endt læsning, da de vil farve læseoplevelsen.

Mange danske børn er ikke bevidste om de konflikter, der har været og stadig er verden over om retten til landområder. Tag verdenskortet ned og tal om, hvornår og hvorfor Danmark har været i krig. Find gamle landkort frem fra dengang Norge og Sverige var en del af Danmark, find også kort frem, der viser, hvad der skete med den sønderjyske grænse efter 2. verdenskrig. Find U.S.A. og Mexico på et landkort og vis, at Mexico strakte sig langt ind i Texas på ’Alamos tid’.

Læsning

Før læsningen
Præsenter bogens forside for eleverne; det er dog vigtigt, at eleverne ikke begynder at læse i bogen endnu. Samtalen begynder med at tale om elevernes forventninger til bogen.
       
        ·       
Hvad fortæller illustrationen på bogens forside?
        ·        Hvad dækker titlen over?
       
·        Hvad handler bogen mon om?
       
·        Hvem er på billedet, er der nogen som er fremtrædende?
       
·        Hvem har skrevet bogen?
       
·        Hvem har illustreret bogen?

Lad eventuelt eleverne skrive svarene ned i deres hæfter eller på en flip-over, så man kan bruge dem senere.

Læsning
Det anbefales at læse bogen uden afbrydelser, sæt derfor god tid af til læsningen. Afhængig af elevernes læseniveau og øvrige arbejde med læsning læses bogen enten højt, i grupper eller individuelt. Makkerlæsning kan være en god læsemåde.

Illustration

Når man ser Rasmus Bregnhøis stærke billeder af selve slaget ved Alamo, ledes tankerne hen mod den spanske maler Goyas serie af billeder (stik ikke malerier!) ’Krigens katastrofer’, som han lavede på baggrund af Spaniens krig mod Frankrig omkring 1810.

(NB: Da der er tale om stik, er de fine at gengive på overhead.)

Det er også værd at bemærke forskelle i stil og farvevalg mellem nutids- og fortidsdelen.

Tværfagligt
Der er flere muligheder for at arbejde tværfagligt med bogen.

Kanon/Intertekstualitet
I kapitlet Dag 2 skal Jacob skyde hunden Sam. Det leder tankerne hen på St. St. Blichers En Landsbydegns Dagbog, hvor Morten bliver bedt om at skyde hunden Vaillant efter 'naadige Herren's død, og mod Martin A. Hansens Løgneren, hvor Johannes Vig skyder sin sygdomsramte hund Pigro.

I kapitlet Dag 11, hvor Alamo er under kraftig beskydning, står der ’Er der en kugle med mit navn på’, ikke ulig Morten i En Landsbydegns Dagbog da han kæmper mod: ’Moscoviten – han har maaskee den rette Kugle med Morten Vinges Navn’.

Litteraturdialog
Jesper Wung-Sung har tidligere beskæftiget sig med temaerne kærlighed og død. Eksempelvis i romanen En-to-tre-NU! fra Dansklærerforeningen og novellen Sidste dag fra antologien Hjertevirus. Jesper Wung-Sung har også skrevet drengeromanen Pelle Johns Engle, der giver et billede af drenge i vores tid, samt novellesamlingen To ryk og en aflevering hvor novellesamlingens første del er snapshots af drengeliv af i dag. Til slut er ovennævnte billedbog Kamelen kom til sidst god til at tydeliggøre, hvad søndag betyder i kristendommen.

Omtalt materiale
Jesper Wung-Sung: To ryk og en aflevering, Samleren, 1998
Jesper Wung-Sung:
Kamelen kom til sidst, med illustrationer af Ursula Seeberg, Gyldendal, 2000  
Jesper Wung-Sung:
En-To-Tre-NU!, Dansklærerforeningens Forlag, 2001
Jesper Wung-Sung:
Pelle Johns Engle, Fugl, 2002
Laura Ingalls Wilder: Det lille hus i den store Skov, Gyldendals bogklub 2. udgave
Laura Ingalls Wilder: Det lille hus på prærien, Gyldendal 2. udgave

 

SPØRGSMÅL TIL DE ENKELTE KAPITLER

DAG 1
·        Hvad hedder jeg-personen, og hvor gammel er han?
·        Hvorfor tror I, at jeg-personen lyver om sit navn og sin alder?
·        Hvor flytter Jacobs familie hen? Hvorfor flytter de?
·        Hvad skal de penge, som Jacob tjener hos Adams, bruges til?
·        Hvad betyder det røde flag?
·        Hvorfor kaster Jacob sig til jorden?

DAG 2
·        Hvad er Alamo?
·        Hvorfor arbejder de på at gøre Alamo så stærk som mulig?
·        Hvem tror I Emma er?
·        Hvad lyver Jacob om? Hvorfor lyver han?
·        Hvordan undgår Jacob at slå hunden Sam ihjel?
·        Hvorfor er det godt, at David Crockett også er i Alamo? 

DAG 3
·        Hvorfor får Jacob en slikkepind?
·        Hvad vil de tre mexicanere hos Jacobs forældre?
·        Hvorfor spiser den ene mand Jacobs slikkepind?
·        Hvorfor fyrer Jacob geværet af for tidligt?
·        Hvad siger de andre til, at Jacob fyrer geværet af for tidligt?

DAG 4
·        Hvor mange mænd er der i Alamo? Hvor mange mexicanere har omringet Alamo?
·        Hvordan skyder Jacob denne dag?
·        Hvorfor dør Jacobs far?
·        Hvad laver Jacob, Emma og Carl i kapitlet?

DAG 5
·        Hvordan prøver folkene i Alamo at stoppe mexicanerne?
·        Hvordan dør Jacobs mor?
·        Hvad laver Jacob til begravelsen?
·        Hvem er Elizabeth? Hvad fortæller hun Jacob?

DAG 6
·        Hvordan behandler Elizabeth og hendes familie Jacob? Kom med eksempler
·        Hvorfor skal Jacob sove ude i stalden?
·        Hvorfor skynder Jacob sig at rydde jorden for sten?
·        Hvorfor slår Jacob Elizabeths mand?
·        Hvorfor løber Jacob?
·        Hvorfor blinker Jacob, når han ser en fugl på himlen?

DAG 7
·        Hvorfor kalder Jacob sig for John?
·        Hvad gør Jacob, da hatten lander foran ham?

DAG 8
·        Hvorfor har Jacob og de andre glemt, hvordan Texas er?
·        Hvor stor er hjælpen, som kommer?

DAG 9
·        Hvordan skyder Jacob denne dag?
·        Hvorfor rækker William flasken til Jacob som den første?

DAG 10
·        Hvad gør Jacob og de andre, da de får at vide, at hæren ikke kommer? Hvorfor?
·        Hvorfor fortæller Jacob Daniel, at han hedder Jacob?
·        Hvem hjælper Jacob med at lede efter sin lommekniv?
·        Hvor mange mænd er 'vi'? Hvor mange mænd er 'de'?
·        Hvorfor klapper Daniel Jacob på skulderen?

DAG 11
·        Hvad betyder: Er der en kugle med mit navn på?
·        Hvordan har Jacob det med at holde Emma i hånden?

DAG 12
·        Hvad er der sket med Jacob?
·        Hvad betyder det, at Travis trækker en streg i sandet?
·        Hvorfor gør det ikke ondt i Jacobs ben, da han træder over stregen?
·        Hvad er det for et flag Charles tegner?
·        Hvorfor er stjernen på Charles' flag den flotteste?

DAG 13
·        Hvad er det Jacob tæller? Hvorfor nytter det ikke at tælle længere?
·        Hvordan kommer mexicanerne ind i Alamo?
·        Hvorfor løber Jacob, og hvor løber han hen?
·        Hvorfor lægger Jacob sig under en død mand?
·        Hvem er Emma?
 

PERSONKARAKTERISTIK
·        Hvem er Jacob?
Kan I sige noget om:
- hvordan han er over for andre mennesker?
- hvordan han opfører sig?
- hvordan han er til at kæmpe mod mexicanerne?
- hvordan han er som ven?
- andet

·        Skriv i hæfte eller på flip-over alt det ned, vi får at vide om (fx særlige kendetegn og egenskaber, hvordan ser de ud, hvordan behandler de Jacob):
- Mor
- Far
- Daniel
- Gordon

- William
- Charles
- Emma
-
Evt. Travis, David Crockett, Elizabeth m.m. 

·        Hvordan vil I karakterisere de forskellige personer? Overvej hvem det ville være bedst at have som ven, hvorfor? Hvem ville være mindst rar at have som fjende?

FORTÆLLER
Beskriv Jacob som fortæller ud fra disse spørgsmål:
·        Find steder i teksten hvor Jacob fortæller om, hvordan han har det eller havde det? Kig på eksemplerne.
      Er beskrivelserne af hans følelser mest direkte eller indirekte. Overvej hvorfor de er sådan.
·        Hvem fortæller Jacob sin historie til?
·        Kan man tro på, hvad Jacob fortæller? Hvorfor/Hvorfor ikke?
·        Hvordan ville historien have været, hvis det var en anden fortæller? Fx Emma, William eller en alvidende fortæller?

STED
·        Historien forgår blandt andet i Texas? Slå op i et atlas under U.S.A og find Texas. Alamo ligger i byen San Antonio,
      Texas. Prøv også at finde San Antonio.
·        Texas ligger tæt på en grænse, hvilken? Danmark ligger også tæt på flere grænser, hvilke? Hvem har Danmark
      været i krig med? Hvorfor har Danmark været i krig?
·        Find steder i teksten, hvor vi får noget at vide om Texas. Hvad er Texas for et sted?
·        Hvad får vi at vide om Alamo? Find eventuelt det rigtige Alamo på Internettet.

SPROG
·        Hvordan var det at læse bogen? Let? Svært? Forvirrende? - Hvorfor?
·        Find et par sider i et par andre børnebøger og sammenlign med Alamo. Er der nogen forskel? Hvilken? Hvorfor tror
      I, at forfatteren har valgt at fortælle historien på denne måde?
·        Forfatteren har skrevet ord som Jord, Åen og Mor med stort. Find andre eksempler hvor ord er stavet med stort,
      som ikke normalt staves med stort? Hvorfor står de med stort i bogen?

 Sæt jer i par, grupper eller som klasse, og tal om og forklar følgende udtryk og sætninger:
·        G.T.T. (s. 8)
·        Man kan smide en høvlspån i Jorden og næste dag står der et stort træ. (Side 8)
·        Men jeg kunne høre sønnen brøle da vi rejste. Som en ko i et mudderhul. (Side 10)
·        Forrest sad hendes forældre med bøjede nakker og rygge som trak de i et reb for at holde hende nede. (Side 16)
·        Han er advokat og taler på en måde så alle lytter. (Side 16)
·        Men jeg ville ikke skyde den og græd som en pige. (Side 18)
·        En mexicaner gik rundt i deres lejr som en fasan. (Side 20)
·        500 mand kom mod os som skinnende biller i solen. (...) Snart var de store som bisoner. (Side 26)
·        Havde hun bare været en dreng. (Side 33)
·        Jeg blinkede når jeg så en fugl på Himlen. (Side 39)
·        Som var de i nævekamp med deres instrumenter. (Side 39)
·        Men hans far kom ikke til os som Far havde gjort til dem. (Side 52)
·        Jeg var ikke meget i skole. Men når man skriver et ord som Fort så kan en anden som læser se det. (Side 59)

GENRE
·        Hvad er forskellen på en roman og en billedroman?
·        Kan I komme endnu nærmere, hvilken genre Jacobs fortælling tilhører?
·        Havde I hørt om Alamo før? Hvorfra?
·        Ligner historien andre historier I kender? Hvilke/hvordan? Eller hvorfor ikke?
·        Hvad troede I bogen handlede om, da I så den første gang? Gjorde den så det?

KOMPOSITION
·        Find de steder i teksten, som foregår i Alamo og de steder, som foregår et andet sted. Hvorfor tror I, der er disse
      skift? Hvordan ville teksten have været, hvis de ikke var der?
·        Hvilken overskrift har kapitlerne? Hvad betyder overskrifterne?
·        Hvad betyder det for teksten, at det eneste tegn, der er brugt, er punktum?

TEMA
·        Hvilke temaer er der i bogen?
·        Har I læst andet af Jesper Wung-Sung? Kan I genkende temaerne fra andre tekster af Jesper Wung-Sung eller
      andre forfattere? Hvordan bliver temaerne behandlet i Alamo?

INDHOLD
·        Hvis I skulle præsentere Alamo for en kammerat, der ikke har læst bogen, hvilke fem ord ville I så bruge?
·        Hvis I var Jacob, ville I så have taget med til Alamo for at kæmpe mod den mexicanske hær? Hvorfor tror I, at Jacob
      tager med?
·        Hvilket sted bliver Texas sammenlignet med?
·        Var Jacobs forældre rige eller fattige. Find eksempler i teksten, der begrunder jeres svar.
·        På side 3 står der: De kom. Endelig. Sådan havde jeg det. Hvorfor tror I, at Jacob næsten ikke kan vente med at
      komme i krig?
·        Hvordan bliver de tre mexicanere beskrevet på side (21-23)?
·        Hvorfor er det så vigtigt at ramme hver eneste gang, man skyder?
·        Hvad gør folkene i Alamo, da de hører, at der ikke kommer forstærkninger? Hvorfor gør de det?
·        Hvorfor giver folkene i Alamo ikke op og flygter hjem til deres familier?
·        De mænd der kæmper for Texas, hvad er de egentlig for nogle?

ILLUSTRATION
·        Beskriv bogens illustrationer. Hvad kalder man denne form for illustrationer?
·        Har du en yndlingsillustration? Hvorfor lige den?
·        ’Prik’ de enkelte illustrationer ind i teksten. Hvilken situation er illustreret?
·        Diskuter hver enkelt illustration: Hvad viser billedet? Sker der mere på billedet, end der står i teksten?
·        Der er store skift i farvevalget, hvad betyder de?

EKSTRAOPGAVER
·        På side 15 og 19 er der en lille beskrivelse af Charles' flag. Prøv at tegne det.
      Kig i en flagbog under staten Texas, og se hvordan Texas' flag ser ud i virkeligheden. Kan du genkende noget?
·        Gå ind på internetadressen: www.thealamo.org og se hvordan Alamo ser ud i dag.
·        David Crockett, Jim Bowie og William Travis har alle levet i virkeligheden. Gå på biblioteket eller Internettet, og se
      hvad I kan finde om dem. Vælg en af dem og lav en planche om ham. Overvej, hvorfor de er med i slaget ved
      Alamo?
·        Tegn en tegning af noget, som ikke allerede er blevet illustreret. Hvorfor valgte du lige netop at tegne den scene?

SKRIV SELV
·        Skriv, hvad I tror der sker med Jacob efter historien er slut.
·        Emma bliver nævnt flere gange. Prøv at beskrive hvordan I tror hun ser ud, hvordan hun er, hvor Jacob har lært
      hende at kende m.m.? Vær Emma for en stund og skriv et brev til Jacob.
·        Forstil jer, at det var jer, der var i Alamo. Overvej, hvorfor er I der? Hvem er I? Hvor gamle er I, hvordan ser I ud? Slut
      af med at skrive et brev fra Alamo.
·        Vælg enten Daniel, Gordon, Charles eller William og skriv deres sidste brev fra Alamo.
·        Forstil jer, at I er David Crockett, hvad skrev han i sit sidste brev?
·        Forstil jer, at Jacobs far skrev dagbog. Hvad skrev han den dag med katten?
·        Forstil jer, at Elizabeth skrev dagbog. Hvad skrev hun den dag Jacob løb væk.

FORTÆL/DRAMATISERE
·        Lad som om du er Jacob og fortæl om den bedste dag i dit liv.
·        Lad som om I er Daniel, Gordon, Charles og William og lad dem på skift fortælle om Jacob.
·        Forstil jer, at I er Jacob, Daniel, Charles, Gordon og William. Det er Dag 4, og det er aften. Hvor er de, hvad laver
      de, hvad snakker de om? Vis det for resten af klassen.
·        Efter Jacobs mor er død sidder Emma og Jacob ved åen. Hvad laver de, hvad taler de om? Vis det for resten af
      klassen.
·        Vælg selv en scene og dramatiser den for resten af klassen.

En dag i Alamo
·        Lav en liste over alle dem, vi hører om inde i Alamo. Find selv på flere.
·        Vælg en fra jeres liste, og forestil jer hans eller hendes liv.
·        Tal om hvordan det er at være inde i Alamo. Hvordan har de det? Hvad snakker de om?
·        Aftal nogle små episoder eller samtaler, som foregår i Alamo ved aftenstid. Øv jer i at spille dem.
·       
Til sidst spiller hele klassen en aften i Alamo.


(Idé fra Verdens bedste Astrid af Jonna Byskov og Marianne Keinicke)

 

Undervisningsmaterialet til Alamo er udarbejdet af Forlaget Fugl.

 

Til start på siden