I 1902 mødes to unge mennesker i Københavns Tivoli og forelsker sig i hinanden. De hedder San og Ingeborg, er begge 19 år gamle, og så er de denne romanforfatters oldeforældre.
                      Som navnet San antyder, er den unge mand kineser, han tilhører den eksotiske gren af Jesper Wung Sungs familie, som denne har sat sig for at undersøge. Det er blevet til en roman med mange temaer, der trods tidsspændet til i dag stadig er relevante - desværre. 
                      Fremmedhad oplever San i sit hjemland under Bokseropstanden, hvor alle europæere sammen med kristne kinesere blev forfulgt og om muligt dræbt; i Danmark føler han fremmedhadet på sin egen krop, om end knap så drastisk. I Tivoli er han et udstillet "dyr", hvis hårpisk er til megen moro, på gaderne, som han i en søgen efter en slags identitet vandrer tynde, må han finde sig i foragtens mange forklædninger. Det bliver hans livs store traume. 
                      Forfatteren formår at give en både følt og troværdig karakteristik af San som en kompleks personlighed, præget af overtro, flegma, fatalisme og en voldsom længsel: "Han forstår, hvorfor hans hoved fremkalder billeder af Canton, at det ikke kun er skyldfølelsen over ikke at være rejst hjem. Han er også bange for at miste fortiden. Ideen om, hvem han engang har været".
                      Trods den fascinerende karakteristik af San er det Ingeborg, der er bogens mest interessante skikkelse: "Fattig, kvinde og anderledes. Det er de tre tarvelige kort, Ingeborg er født med på hånden". Selv kalder hun sig "Ingensen", helt uden selvtillid, som hun er, indtil hun møder San. Herefter modstår hun familiens rå fornægtelse af hende, mordforsøg på San og en voldtægt af "tyskertøsen", som to bøllede plebejere står for, samt almindelig småborgerlig foragt. Hun er en "kladde" til vor tids stærke kvinde. Jesper Wung Sung har ikke alene vist en spændende flig af en slægtshistorie, men også formået at give klicheen, at modsætninger mødes, og sød musik opstår, et mere nuanceret og sagligt indhold. Roman: Jesper Wung Sung: "En anden gren".